sanopt_privacypolicy

SANO Privacyverklaring

Jouw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring ontdek je welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hier mee om gaan.

SANO Personal Training verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons meedeelt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
●            Voor- en achternaam
●            E-mailadres
●            Telefoonnummer
●            Adresgegevens
●            Facturatiegegevens
●            Geboortedatum
●            Geslacht
●           Lichaamsgewicht en lichaamslengte
●            Gezondheidsinformatie
●            Gezondheidsdoelen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sanopt.be, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken we bijzondere persoonsgegevens als die relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op de opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door jou aangeleverde informatie aangaande aspecten van jouw gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben
SANO Personal Training verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
●             Het afhandelen van je betaling
●             Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
●             Om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
●             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
●             U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
●             Om goederen en diensten bij je af te leveren
●             SANO Personal Training analyseert je surfgedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
●             SANO Personal Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze boekhouding

Hoe lang we gegevens bewaren
SANO Personal Training zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig.

Delen met anderen
SANO Personal Training verkoopt je gegevens niet aan derden en stelt deze enkel ter beschikking als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. SANO Personal Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
We hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met
●           Virtuagym (portaal)
●           Jortt (boekhoudsysteem)
●           Mailchimp (nieuwsbrief)

In kaart brengen websitebezoek
SANO Personal Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SANO Personal Training gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sanopt.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken, ter bescherming van je privacy. SANO Personal Training zal zo snel mogelijk -binnen vier weken – op je verzoek reageren.

Beveiliging
SANO Personal Training neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@sanopt.be